Covid-19 data Portugal och Sverige

Grafer på bekräftat avlidna och smittade av det nya corona­viruset i Sverige och Portugal. Låt oss hoppas att de viker av. Widgets från ourworldindata.org och datawrapper.de

Dödsfall

Nya dödsfall dag för dag

Nya dödsfall relativt befolkning

Dödsfall totalt

Dödsfall: glidande medelvärde

Konstaterade fall

Nya fall dag för dag

Totalt antal fall

Fall: glidande medelvärde